FERNANDO COUSO GARCIA


Kriminologian lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean. UPV-EHU.


Lan arriskuen prebentzioan goi mailako teknikaria.

ZURIÑE GONZALEZ SANCHEZ

– Kriminologian lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean. UPV-EHU.

Jarrai gaitzazu
  >  Legeria   >  “Higiezinen agentziak Okupetarako”, edo besteren beharrarekin legez kanpoko negozio bat egiteko modua (1. zatia)

“Higiezinen agentziak Okupetarako”, edo besteren beharrarekin legez kanpoko negozio bat egiteko modua (1. zatia)

Fernando Couso García

 

Ez dut “okupazioa” gizarte-fenomeno gisa baloratuko, hau da, beren burua gordetzeko tokirik ez duten eta benetan abandonatutako higiezinetan gordetzen duten pertsonek egindako fenomeno gisa. Errealitate triste hori murgilduta gauden gizarte-gainbeheraren beste adibide bat da. Kriminologo gisa, “Atean ostikada” deitutakoa jotzeagatik kobratzen duten profesional horien delituzko jokabideaz hitz egin nahi dut.

Espainiako Konstituzioak (aurrerantzean EE) jabetza pribaturako eskubidea aitortzen du 33.1 artikuluan, eta 3. puntuan zehazten du: “Inori ezin izango zaizkio bere ondasun eta eskubideak kendu, onura publikoko edo gizarte-intereseko arrazoi justifikatuengatik ez bada, dagokion kalte-ordainaren bidez eta legeetan xedatutakoaren arabera”.

Espainiako Konstituzioaren 18.2 artikuluak honela dio: “Egoitza bortxaezina da. Ezin izango da bertan sartu edo miaketarik egin titularraren baimenik edo ebazpen judizialik gabe, ageri-ageriko delituen kasuan izan ezik “.

Zigor Kodeak, II. kapituluan (“bizilekua, pertsona juridikoen egoitza eta jendearentzat zabalik dauden establezimenduak bortxatzea”), 202. artikuluan, honako hau adierazten du: “Bertan bizi ez arren, inoren bizilekuan sartzen den partikularrari edo bertan bizi denaren borondatearen aurka mantentzen denari sei hilabetetik bi urte arteko espetxealdi-zigorra ezarriko zaio”. Halaber, “Indarkeria edo larderia erabiliz gauzatzen bada, urtebetetik lau arteko espetxealdi-zigorra ezarriko da, bai eta sei hilabetetik hamabi arteko isuna ere”.

V. kapituluan (“usurpazioa”), 245. artikuluan, honako hau adierazten da: “Pertsonen aurka indarkeria edo larderia erabiliz gauza higiezin bat okupatzen duenari edo inoren jabetzakoa den ondasun higiezinen gaineko eskubide erreal bat usurpatzen duenari, gauzatutako indarkeriengatik ezartzen zaizkion zigorrez gain, urtebetetik bi urte arteko espetxealdi-zigorra ezarriko zaio, lortutako onura eta eragindako kaltea kontuan hartuta”. Behar den baimena, bizilekua ez den edo titularraren borondatearen aurka bertan mantentzen den besteren higiezin, etxebizitza edo eraikin bati hiru eta sei bitarteko isun-zigorra ezarriko zaio.

“Okupatzen” dena etxebizitza bat bada, lehen edo bigarren etxebizitza, (argi eta garbi, horiek dira kasurik larrienak eta gizartean ezinegon handiena sortzen dutenak), bizilekua bortxatzearen delitua da, Zigor Kodearen 202. artikuluan tipifikatua.

Bartolomé Barceló Oliver Balear Uharteetako Fiskal Nagusiak 2019an emandako jarraibidearen arabera, etxebizitzaren “okupazio” kasu baten aurrean “polizia-kidego batek edozein bidetatik salaketa bat jasotzen duenean gertaera horiengatik, neurri judizialik eskatu beharrik gabe higiezin baten legez kanpoko okupazioak delitu-ezaugarriak dituenean, okupatzaileak zuzenean eta berehala atera behar dituenean eta haiek atxilotu”.
“Bizilekua bortxatzearen delitu gori-goria dagoelako2,” Okupak “kanporatzeak berehalakoa izan beharko luke”, adierazi du Valentziako fiskalburu José Francisco Ortiz Navarrok ildo beretik; izan ere, “Kautelazko neurri gisa, jabegoa berehala hustea eta jabeari kautelazko izaeraz itzultzea hartu behar da, funtsezko eskubide bati modu argi eta zuzenean eragiten diolako (bortxaezintasuna).

Egia al da 72 ordu igaro ondoren, bizilekua bortxatzearen delitua desagertu egiten dela? Ez; izan ere, delitu iraunkor batez ari gara, eta horrek esan nahi du “okupak” etxebizitzan instalatzen diren une beretik egiten dela delitu hori; beraz, kontsumo-fasea luzatu egiten da, ondasun juridikoa iraintzen den bitartean, hau da, etxebizitza utzi edo hustu arte.

Baina zer gertatzen da okupatutako higiezina etxebizitza ez bada? Kasu hori da praktikan gehien gertatzen dena, eta Zigor Kodearen 245.2 artikuluko delitu arin baten aurrean gaude. Delitu horrek hiru hilabetetik sei arteko isun-zigorra ezartzen du, eta beste higiezin, etxebizitza edo eraikin bat okupatzen du, behar bezalako baimenik gabe, eta bizileku ez dena, bai eta titularraren borondatearen aurka mantentzen direnak ere.

Honaino, oso gainetik, legeak eta fiskaltza batzuen irizpidea, jokabide honi eragiten diotenak. Orain errealitate-dosi txiki bat.

Barne Ministerioaren datuen arabera (1), higiezinen “okupazioagatiko” salaketek % 40,9 egin dute gora Espainian lau urtetan, 2015ean Segurtasun Indarrek 10.376 gertakari ezagutu zituztenetik 2019an 14.621 izan ziren arte. 2019ko lehen seihilekoa 2020ko lehenengoarekin alderatzen badugu, % 13ko igoeraz ari gara (3190 salaketatik 3611ra).

2020. urtearen hasieran Institut Cerdà erakundeak uste du 100.000 familia baino gehiago daudela Espainian etxebizitzak “okupatzen”, gutxi gorabehera 300.000 pertsona (batez beste 3 pertsona higiezin bakoitzeko). Etxebizitza horien guztien % 80 banku-erakundeenak dira. Bizileku ez diren higiezin “okupatuei” dagokienez (lokalak, industria-nabeak, landa-lurrak,…), badirudi ez dutela garrantzi handirik, ez baitago datu ofizialik argitaratuta, baina Barne Ministerioak berak onartu du etxebizitzena baino handiagoa dela.

II. zatian jarraitzen du.

(1)http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Balance+de+Criminalidad+Segundo+Trimestre+2020.pdf/4edb6d45-8761-4730-aafc-a8ef2bc96181

(2) Bizilekua bortxatzearen delitua ageri-agerikoa da, “Okupak” higiezinean legez kanpo bizi diren bitartean; horri esker, polizia baimen judizialik gabe sar daiteke eraikinean, Espainiako Konstituzioaren 18.2 artikuluaren arabera. Hala ere, salaketa baten ondoren “okupak” botatzeko higiezin batean automatikoki sartzea ez da beti egingarria; izan ere, hori egin ahal izateko, beharrezkoa da higiezina legez kanpo okupatzeak delitu-ezaugarriak izatea, eta hori ez da beti gertatzen. Sarraila aldatu eta “maizter berria” sartzen denean, ez.