FERNANDO COUSO GARCIA


Kriminologian lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean. UPV-EHU.


Lan arriskuen prebentzioan goi mailako teknikaria.

ZURIÑE GONZALEZ SANCHEZ

– Kriminologian lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean. UPV-EHU.

Jarrai gaitzazu
  >  Biktimak   >  Orbainak

Orbainak

Fernando Couso García

 

Gaur nire lehen posta igotzen dut, eta, nire sentimenduei leial izanik, biktimei eskaini nahi diet, ordenamendu juridikoak eta gizarte-sistemak guztiz ahaztutako biktimak.

Erasoa, mehatxua, hertsapena, ankerkeria, iraina, indarkeria, indarkeria eta indarkeria gehiago, biktima berri bat helmuga bakar batera daramaten jarreren eta portaeren zerrenda luze-luze baten bidez sortzen dena.

Honela defini dezakegu “biktima”: “Besteren erruz ekintza edo gertaera baten ondorioz kaltea edo galera jasaten duen pertsona”. Definizioa zabalduz, biktimatzat har ditzakegu banaka edo taldeka kalteak, lesio fisiko edo mentalak, sufrimendu emozionala, finantza-galera edo hirugarren batek eragindako kalte baten ondorioz beren oinarrizko eskubideen edozein kalte jasaten duten edo jasan duten pertsona guztiak.

Eta pertsona-multzo horretan sartzen dira aurreko paragrafoan aipatutako pertsonekin harreman afektiboa duten senideak eta gainerako pertsona fisikoak, baldin eta bertan adierazitako alderdiei kalte egiten badiete.

Jokabide ugarik eta forma ugarik zauri krudel eta mingarriak eragiten dituzte, biktimek bizitza osoan daramatzaten orbainak utziz.

Lehen mailako biktimizazioa, bigarren mailakoa, hirugarren mailakoa, birbiktimizazioa, desbiktimizazioa… maila profesionalean pertsona horiek jasaten dituzten prozesuak sailkatu behar izan ditugu, horiek eragiten dituzten arrazoien arabera azpitaldeak sortuz, eta, aldi berean, jasandako kaltea konpontzea bilatzen duen beste prozesu bat diseinatu dugu.

Erraz ulertzeko, orbain fisikoak larruazal iraunkorreko adabakiak dira, ehun epiteliala urratzen denean eta urraduran sortutako espazioa zauria ixten duen zuntz-ehunarekin estaltzen denean sortzen direnak. Hau denboraren poderioz desagertzen da, baina ez da inoiz erabat desagertzen.

Orbain psikologikoak geruza anitzeko espazioak dira, non lesio psikikoak eta ondorio emozionalak elkarrekin bizi diren, eta jasandako kalte guztiak oroitzapenen unibertso bat sortzen du, non zauriak ixten zailagoak diren orbain fisikoek eragindakoak baino.

Biktimek jasandako kalte fisiko eta psikologikoarekin bizitzen ikasi behar dute (zorionekoenak laguntza profesionalarekin), bai eta birbiktimizazioarekin ere, beren figurak errekonozimendua lortzen ez duen eta behar lukeen garrantzia hartzen ez duen gizarte batean. Zergatik? Corral eta Echeburua1 hausnarketa hau adierazi dute: “Orokorrean, biktimak deserosoak dira jendearentzat, gizakiaren hauskortasuna gogoratzen dutelako eta giza krudelkeriaren mugak bere gordintasun osoan azaltzen dituztelako”.

Eta haiekin guztiz ados nagoenez, Iustitia Kabinete Kriminologikoaren helburuetako bat arreta osoa eta pertsonalizatua ematea da, bai biktimen arazoei eta egoerari, bai biktimen biktimizazioaren ondorioei, arlo kriminologikoan, juridikoan, psikologikoan eta sozialean dituzten beharrizan espezifikoei erantzunez.

Laburbilduz, orbainak ixten laguntzea eta jasandako kalteagatik konpontzea.

 

 

Bibliografia:

1 Corral, P. eta Echeburua, E. (2005). Nola ebaluatu indarkeriazko delituen biktimen lesio psikikoak eta ondorio emozionalak? Psikopatologia klinikoa, legala eta forentsea, 5. 57-73.